Pajala Demensförening

Aktiviteter 2017 Pajala Demensförening

21 SEPTEMBER
MEDLEMSRESA INTERNATIONELLA ALZHEIMERDAGENTILL SKIBOTN, NORGE
AVRESA FRÅN PAJALA BUSSTATION KL. 07.00


VI BESÖKER
  • KARESUANDO ”VITA HUSET” BYGDE- OCH KRIGSMUSEUM
  • SKIBOTN RUIJA CAFÉ”NORDKALOTTHUSET”, KVENHUS ”HOTTI”.
  • INFORMATION OM ÄLDREOMSORG,STORFJORDSKOMMUN, NORGE
OBS! ANMÄLAN SENAST 11 SEPTEMBER:
  • EILA- 070-21 60 599
  • SONJA- 076-83 11 832
  • GUNNEL- 070-239 91 89
AVGIFT: MEDLEMMAR 200 KR
I MÅN AV PLATS ICKE MEDLEMMAR 300 KR

INKLUSIVE KAFFE,THE MED SMÖRGÅS I KARESUANDO

VÄLKOMNA MED ANMÄLAN!

Pajala Demenesförening och vuxenstudieförbundet vuxenskolan
Tillbaka till aktuellt
Copyright © 2014 Pajala demensförening Custom Design by www.it-elektronik.se