? Pajala Demensförening - Pajala Demensförening

Pajala Demensförening

Karta

 I Pajala kommun bor ca. 6000 människor
- i 80-tal byar
- på 8000 kvadrat km

Hemtjänsten är organiserad i sex hemtjänstområden.
Särskilda boenden
1 Asphemmet
2 Rönngården
3 Tallgården
4 Älvbacka, Ängsbacken, Björkkullen

Vi är en lokalförening ansluten till Demensförbundet.

Vi arbetar ideellt och målmedvetet för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga i vår egen kommun.