Aktuellt


Aktiviteter 2017 Pajala DemAktiviteter 2017 Pajala DemensföreningensföreningAktiviteter 2017 Pajala Demensförening


Styrelsen vald 2019

Ordförande:          Sekreterare:       Kassör:

Eila Mattsson          Daga Nyberg       Gunnel Hangasjärvi 

Pajala                      Pajala                  Pajala

070-21 60 599         072-21 10 957     070-23 99 189


Ledamöter:

Vera Niemi              Sonja Kumpula    Gudrun Pekkari     Margareta Lehto

Autio                        Kaalamakoski      Pajala                    Pajala

073-84 95 626         076-83 11 832      073-81 66 026      070-65 35 506


Lennart Kyrö            Irene Johansson   Birgitta Pääjärvi   Anna-Greta Fredriksson

Korpilombolo            Sävast                  Pajala                  Pajala

070-37 43 580          072-586 38 36      072-53 27 474    070-51 61 933

  

Sonja o Eila Invald i PAHOS och KTR


Verksamhetsberättelse 2018

Årets arbete inleddes med att styrelsen samlades till möte 22 januari för planering av nya

året 2018.


Medlemmar

Antalet medlemmar 151.


Styrelsen

Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten.

KTR,Kommunala Tillgänglighetsrådet har haft fyra sammanträden.

PAHOS, Pajala Handikappades Samorganisation (där även PRO och SPF ingår) har haft fyra

sammankomster.

Genom studiebesök, seminarier utvecklar vi vår kompetens inom styrelsen.

En styrelse representant/suppleant är kommun revisor.


Medlemsvärvning/Marknadsföring

Bedrivs i samband med utåtriktade aktiviteter, via annonstidningen Tornedalsbladet som kommer ut

till varje hushåll i kommunen 23 gånger per år, har vi en stående annonsruta.


Internationella Alzheimerdagen

Pajala Demensförening anordnade en medelmsresa över dagen till Kiruna 21 september, 38 personer

deltog på resan. Första stoppet  på gjordes hos PRO i Svappavaara med gott fika, därefter studiebesök

i Kiruna på Anhörigcenter Mötesplatsen Thulegården, guidning på Kiruna stadshus Kristallen och Ny

äldreboendet Movägen.


Utåtriktade aktiviteter

Café Förgätmigej 20 februari i Pajala, 22 mars Junosuando och 11 december i Tärendö.

10 april studiebesök på Trygghetsboenden i Luleå, Demensföreningens styrelse tillsammans med representanter

från representanter från från referensgruppen för Trygghetsboende samt tjänstemän från Pajalabostäder.

29 maj informera styrelsen i temat "VAD ÄR DEMENS" för fast anställda cirkelledare in Vuxenskolan.


Konferenser, seminarium, utbildning

Studiecirkel som avslutning vid varje styrelsemöte med temast "att skapa förutsättningar för

ett bra liv - öven om man bor i en glesbygd" diskussion om Pajala kommuns äldreomsorg. Uppgifter

och ansvar i den kommunala hälso- och sjukvården.


9 maj Nätverksträff, Folkhögskolan i Sunderbyn.

Deltagare från flera demensföreningar i Övre Norrland. Information från demensförbundet

samt erfarenhets utbyte mellan olika föreningar.

23 augusti Temadag arrangör PAHOS, Pajala Handikappasdes Organisationer,

PRO, SPF

Bemötande/Förhållningssätt/Mobbning

Föreläsare Lisbeth Pipping, Beteendevetare, teckenspråkslärare

Vård på distans,Pajala Hälsocentral

Pajala Hälsocentral kommer att göra förändring inom vården fr. o.m. 2019-01-01.

Thomas Schimke läkare   Margareta Alainentalo, verksamhetschef

Hjärtstartare

Information om tillgänglighet till hjärtstartare inom Pajala kommun

Lennart Kyrö, Hjärt- och Lungförening.


Övrigt

Lotteriförsäljning, minneskort/kondeleans och medlemsvärvning pågår under hela året.

Vi jobbar med konkreta frågor i KTR, kommunala Tillgänglighetsrådet och PAHOS, Pajala

Handikappades Samorganisation , att personer med demenssjukdom i vår kommun ska få en värdig

ålderdom.

                    

 Demensförbundets telefonrådgivning

                 0485-375 75

En unik verksamhet som finns tillgänglig

           i stort sett årets alla dagar,

              mellan kl 08.00 - 22.00.

Telefonrådgivare har lång och gedigen

erfarenhet av demenssjukvård och anhörig- 

stöd och kan ge råd i de allra flesta frågor.

De flesta som hör av sig är oroliga anhöriga,

hur kan man stötta sina nära och kära, vad

de kan förvänta sig för insatser från till

            exempel från kommunen.

              

                 Läs mer på:

        www.demensforbundet.se


Vi är en lokalförening ansluten till Demensförbundet.

Bg 5519-4641 

Vi arbetar ideellt och målmedvetet för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga i vår egen kommun.