Aktuellt Årsmöte i Pajala

 Lokal: Dagcentra

 23 mars 2019 kl 13.00

 Årsmöteshandlingar

      

    Information:     Framtidsfullmakt

 Monica Tuomas

 Holmström


Vi bjuder på fika.

  

    Alla hjärtligt          

        välkomna!

       


Aktiviteter 2017 Pajala DemAktiviteter 2017 Pajala DemensföreningensföreningAktiviteter 2017 Pajala Demensförening


Styrelsen vald 2018

Ordförande:          Sekreterare:       Kassör:

Eila Mattsson          Daga Nyberg       Gunnel Hangasjärvi 

Pajala                      Pajala                  Pajala

070-21 60 599         072-21 10 957     070-23 99 189


Ledamöter:

Vera Niemi              Sonja Kumpula    Sixten Haara         Gudrun Pekkari

Autio                        Kaalamakoski      Ristimella              Pajala

073-84 95 626         076-83 11 832                                   073-81 66 026


Margareta Lehto      Lennart Kyrö      Anna-Maria Essberg Irene Johansson

Pajala                      Korpilombolo       Erkheikki                   Sävast

070-65 35 506         070-37 43 580     073-80 24 672         072-586 38 36

  

Sonja o Eila Invald i PAHOS och KTR


Verksamhetsberättelse 2017

Årets arbete inleddes med att styrelsen samlades till möte 17 januari för planering av nya

året 2017.


Medlemmar

Antalet medlemmar 159. En utökning av 10 nya medlemmar under året.


Styrelsen

Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten.

KTR,Kommunala Tillgänglighetsrådet har haft fyra sammanträden.

PAHOS, Pajala Handikappades Samorganisation (där även PRO och SPF ingår) har haft fyra

sammankomster.

Genom studiebesök, seminarier utvecklar vi vår kompetens inom styrelsen.

En styrelse representant/suppleant är kommun revisor.


Medlemsvärvning/Marknadsföring

Bedrivs i samband med utåtriktade aktiviteter, via annonstidningen Tornedalsbladet som kommer ut

till varje hushåll i kommunen 23 gånger per år, har vi en stående annonsruta.


Internationella Alzheimerdagen

Pajala Demensförening anordnade en medelmsresa över dagen till Skibotn, Norge 21 september,

40 personer deltog på resan.


Utåtriktade aktiviteter

28 april Inbjudan från SPF, Sveriges Pensionörernas Riksförbund.

Information om Demensföreningens verksamhet.


9 oktober Café Förgätmigej på Dagcenter/Sporthallen, Pajala

Medlemmar och intresserade träffades och umgicks med bl.a. filmvisning om musik och demens.

Musikunderhållning via Vuxenskolan.


Höstfest 25 oktober i f.d. skolan Kihlangi

Öppen inbjudan alla intresserade samt Omaishoitajat i finska Kolari med omnejd.

Demensföreningen bjöd på lunch. Underhållning orgel och gitarr med allsång av Karin

Andersson och Göran Juntti.


Konferenser, seminarium, utbildning

Studiecirkel som avslutning vid varje styrelsemöte med temast "att skapa förutsättningar för

ett bra liv - öven om man bor i en glesbygd".


5 april Föreläsare Dagny Vikström demens utvecklare i Luleå kommun

En föreläsning i förhållningssätt och bemötande.


27 april Fokusgrupp med Socialchef Majlis Eiderlöf och Mervi Kostet


10 maj Studiebesök i Finska Kolari med minoritets handläggaren Johanna Collen.


20 maj Nätverksträff, Folkhögskolan i Sunderbyn.

Deltagare från flera demensföreningar i Övre Norrland. Information från demensförbundet

samt erfarenhets utbyte mellan olika föreningar.


Övrigt

Lotteriförsäljning, minneskort/kondeleans och medlemsvärvning pågår under hela året.

Vi jobbar med konkreta frågor i KTR, kommunala Tillgänglighetsrådet och PAHOS, Pajala

Handikappades Samorganisation , att personer med demenssjukdom i vår kommun ska få en värdig

ålderdom.


Vi är en lokalförening ansluten till Demensförbundet.

Bg 5519-4641 

Vi arbetar ideellt och målmedvetet för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga i vår egen kommun.