Pajala Demensförening

Verksamhet

Vår vision

Vi ska arbeta för att demenssjuka ska få en värdig ålderdom
Stödorden är
 • personlig integritet
 • innehållsrika dagar
 • social samvaro
 • få hjälp att bibehålla de funktioner man har kvar
 • rehabilitering på lika vilkor efter organisk sjukdom t.ex. brutet lårben för att återfå de funktioner man hade före sjukdomen

Vårt mål är att

 • förändra och förbättra för demenssjuka och deras anhöriga i vår kommun
 • vi gör det genom att alltid och i alla sammanhang utgå från den demenssjuka och dennes anhöriga i centrum
 • vi ska se på frågorna med deras ögon
 • vi ska vara deras röst i samhället
 • vi ska vara deras fackförening

Vår viktigaste resurs är engagemang.

Vårt redskap är kunskap
 • ha stödorden om värdig ålderdom som måttstock som allt annat ska mätas mot
 • vad är det som händer rent fysiskt när man drabbas av demens?
 • hur är det att vara demenssjuk? Hur känns det? Hur fungerar man?
 • hur är det att vara anhörig till en demenssjuk?
 • hur ser utredningskedjan ut i vår kommun?
 • ur ser den kommunala omsorgen ut för demenssjuka i vår kommun?
 • hur ser den medicinska vården ut för demenssjuka i vår kommun?
 • hur bör man bemöta demenssjuka människor?

Vi arbetar med delmål

Utifrån målet gör vi delmål som vi sätter upp i årliga verksamhetsplaner.
Verksamhetsplanerna gör vi med utgångspunkt från våra resurser.


Verksamhetsplan 2014

Copyright © 2014 Pajala demensförening Custom Design by www.it-elektronik.se