Hem I Pajala kommun bor ca. 6000 människor

- i 80-tal byar

- på 8000 kvadrat km


Hemtjänsten är organiserad i sex hemtjänstområden. 

Särskilda boenden

1 Asphemmet

2 Rönngården

3 Tallgården

4 Älvbacka, Ängsbacken

Vi är en lokalförening ansluten till Demensförbundet.


Vi arbetar ideellt och målmedvetet för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga i vår egen kommun.