Kondoleans

Minnesaddress / Kondoleans

e-post: info@pajalademens.se


Gudrun Pekkari: 073- 81 66 026
Eila Mattsson : 070- 21 60 599
Daga Nyberg:072-21 10 957


Vi är en lokalförening ansluten till Demensförbundet.

Bg 5519-4641 

Vi arbetar ideellt och målmedvetet för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga i vår egen kommun.