Aktuellt

               


                     TACK!

            för alla bidrag, gåvor minnens-

            adresser samt medlemmar och

            övriga som stödjer vår förening.

        

                   Vi önskar alla:

                    GOD JUL &       

                   GOTT NYTT ÅR!

        

                                 

               

                 

                  

                 

                   

                  

                  

Aktiviteter 2017 Pajala DemAktiviteter 2017 Pajala DemensföreningensföreningAktiviteter 2017 Pajala Demensförening


Styrelsen vald 2022

Ordförande:          Sekreterare:       Kassör:

Eila Mattsson          Daga Nyberg       Gunnel Hangasjärvi 

Pajala                      Pajala                  Pajala

070-21 60 599         072-21 10 957     070-23 99 189


Ledamöter:

Vera Niemi              Birgitta Pääjärvi   Gudrun Pekkari     Margareta Lehto

Pajala                      Pajala                  Pajala                    Pajala

073-84 95 626         072-53 27 474     073-81 66 026      070-65 35 506


Vice ordf.                    Suppleanter

Lennart Kyrö            Irene Johansson   Sonja Kumpula   Anna-Greta Fredriksson

Korpilombolo            Boden                   Kaalamakoski     Pajala

070-37 43 580          072-586 38 36      072-53 27 474    070-51 61 933


Suppleant

Ove Falk

Pajala 

070-69 93 306

  

Sonja o Eila Invald i PAHOS, Handikappades Samorganisationer där även PRO och SPF ingår. Ersättare Daga.

Sonja ordinarie till KTR, Eila och Daga ersättare.


Verksamhetsberättelse 2021

Årets arbete inleddes med att styrelsen samlades till möte 15 februari för planering av nya

året 2021.


Medlemmar

Antalet medlemmar 135.


Styrelsen

Styrelsen har haft 5 protokollförda styrelsemöten.

KTR,Kommunala Tillgänglighetsrådet har haft två sammanträden.

PAHOS, Pajala Handikappades Samorganisation (där även PRO och SPF ingår) har haft två

sammankomster.


Medlemsvärvning/Marknadsföring

Bedrivs i samband med utåtriktade aktiviteter, via annonstidningen Tornedalsbladet som kommer ut

till varje hushåll i kommunen 23 gånger per år, har vi en stående annonsruta.


Internationella Alzheimerdagen

Föreningen anordnade en informationsdag 21/9 Biosalongen, Folkets Hus Pajala.

Inbjudna föreläsare: Mikael Sturk, Projektledare, Pajala kommun

                                 Anna-Lisa Mäkitalo, Anhörigstöd, Pajala kommun

                                 Bengt-Ola Mörtlund, Socialt Ansvarig Samordnare, Pajala kommun

Underhållnig Sären Pekkari och Hilding Niemi, Vuxenskolan


Utåtriktade aktiviteter

Temadag/Föreläsning 1 december, Folkets Hus, Pajala

Maria Ranner, Universitetslektor, medicine doktor i arbetsterapi

Luleå Tekniska Universitet

Vardagsrehabilitering - för vem?

Ellinor Larsson, Universitetslektor, medicine doktor i arbetsterapi

Luleå Tekniska Universitet

Upplevelse av ensamhet och ett digitalt samhälle - hur möter vi det?

                                                                           

Medlemsutskick

Styrelsen gör utskick till alla medlemmar c:a 1 -2 ggr/år med aktuell information.

År 2021 1 utskick med aktuell informaion.

Årets utskick med julhälsning innehöll en överraskning TRISSlott med förhoppning om storvinster.


Övrigt

Från verksamhetsåret 2021

Minneskort/Kondoleans och Medlemsvärvning pågår under hela året.

Vi jobbar med konkreta frågor i KTR, Kommunala Tillgänglighetsrådet och PAHOS,

Handikappades Samorganisation, att personer med demenssjukdom i vår kommun

ska få en värdig ålderdom.

Skrivelse till Pajala kommun, angående pilitiskt förslag om förändring/nedläggning av ett Demensboende/

Äldreboende i  Pajala.

Tre deltagare från styrelsen deltagit i en träff om "förstärkt samverkan" mellan civisamhället och offentlig

siéktor med ledning av projektleare Mikael Sturk, Pajala kommun.

Två representanter från styrelsen deltagit 4 - 5 september Scandic Luleå Kick.Off

Nätverksträff med Demensförbundet. Program: Vad har hät i demensföreningarna under pandemin. Hur är vi

redo för framtiden?


Pajala 2022-02-15