Aktuellt

Fern


Styrelsen vald 2024

Ordförande:                        Vice ordförande                Sekreterare:                             Kassör:

Eila Mattsson                      Sören Pekkari                   Daga Nyberg                          Gunnel Hangasjärvi

Pajala                                   Pajala                               Pajala                                      Pajala

070-21 60 599                                                              072-21 10 957                         070-23 99 189


Ledamöter:

Anita Halsius                       Birgitta Pääjärvi              Gudrun Pekkari                Margareta Lehto                Anita Mettävainio 

Mukkakangas                      Pajala                                Pajala                                Pajala                                Kieksiäsvaara                           070-22 33 922                     072-53 27 474                  073-81 66 026                  070-65 35 506


Suppleanter

Irene Johansson                  Sonja Kumpula                 Gunhild Palo                    Anna-Greta Fredriksson

Boden                                 Kaalamakoski                   Pajala                                Pajala

072-586 38 36                    072-53 27 474                   070- 51 61 933Sonja o Eila Invald i PAHOS, Handikappades Samorganisationer där även PRO och SPF ingår. Ersättare Daga.

Sonja ordinarie till KTR, Eila och Daga ersättare.


Verksamhetsberättelse 2023

Årets arbete inleddes med att styrelsen samlades till möte 31 januari för planering av nya

året 2023.


Medlemmar

Antalet medlemmar 131.


Styrelsen

Styrelsen har haft 6 protokollförda styrelsemöten.

KTR,Kommunala Tillgänglighetsrådet har haft fyra sammanträden.

PAHOS, Pajala Handikappades Samorganisation (där även PRO och SPF ingår) har haft en

sammankomst.


Medlemsvärvning/Marknadsföring

Bedrivs i samband med utåtriktade aktiviteter, via annonstidningen Tornedalsbladet som kommer ut

till varje hushåll i kommunen 23 gånger per år, har vi en stående annonsruta.

Kan även läsas på nätet: tornedalensreklam.se/las/-tidning.


Internationella Alzheimerdagen

Föreningen anordnade en bussresa 21/9 för medlemmar/även icke medlemmar till

Enontekiö i Finland samt Kautokeino i Norge. Resan startade i Pajala via gränsälven

Torneälv norrut mot Muodoslompolo. Kyrkobesök i Enontekiö med en avslutande konsert.

Studiebesök i "Luppo Koti" ett äldreboende där vi fick information om verksamheten.

Vi besökte även Juhls Silvergallery i Kautokeino med en intressant guidning i galleriet.Aktiviteter

Temadag 2 mars Pajala Folkets Hus : Glöm inte bort unga Anhöriga

Föreläsning 19 april 2023 Dagcentret i Pajala: Liselotte Björk, ny Förbundsordförande Demesförbundet

Föreläste om "Demenssjukdom och Bemötande"

Digital föreläsning för Demensförenings styrelse: 16 maj 2023 Demensförbundet

Digital föreläsning/utbildning 27 november 2023 Demensförbundet.


Övrigt

Från verksamhetsåret 2023

Minneskort/Kondoleans och Medlemsvärvning pågår under hela året.

Vi jobbar med konkreta frågor i KTR, Kommunala Tillgänglighetsrådet och PAHOS,

Handikappades Samorganisation, att personer med demenssjukdom i vår kommun

ska få en värdig ålderdom.

Nya Anhörigboken,, en handbok från Svenskt Demenscentrum har tagits fram under år 2023.

Boken: Om demenssjukdom för anhöriga tar inte bara upp demenssjukdomens symptom och

förlopp. Den ger också konkreta råd kring bemötande, svåra situationer och inte minst olika

former av stöd till anhöriga.

Svenskt Demenscentrum: www.demenscentrum.seI demensföreningen har vi återigen haft ett aktivt år. Vår styrka är engagemang i olika aktiviteter.

Vi arbetar med delmål, som vi sätter i årliga verksamhetsplaner. Verksamhetsplanen gör vi med

med utgångspunkt från våra resurser.Pajala 2024-03-15                                 

                                              

   

 

       CAFE FÖRGÄTMIGEJ

         23 maj 2024 kl. 14.00

                PRO LOKALEN  

         JUNOSUANDO (Skylt vid vägen)     

        Föreläsning av: Birgitta Fernstrtöm

                                Kiruna demensförening

         Hjärnhälsa på dina fem fingrar

        Hur livtidsförändringar kan före-

        bygga minnesproblem och demens.

        Information om telefonrådgivning 

              via demensförbundet.


         Underhållning: Sören o Hilding

                                   Vuxenskolan

          Vi bjuder på fika!

          Alla hjärligt välkommna även

                      icke medlemmar.