Aktuellt

Aktiviteter 2017 Pajala DemAktiviteter 2017 Pajala DemensföreningensföreningAktiviteter 2017 Pajala Demensförening


Styrelsen vald 2023

Ordförande:          Sekreterare:       Kassör:

Eila Mattsson          Daga Nyberg       Gunnel Hangasjärvi 

Pajala                      Pajala                  Pajala

070-21 60 599         072-21 10 957     070-23 99 189


Ledamöter:

Anna-Greta Fredriksson   Birgitta Pääjärvi   Gudrun Pekkari     Margareta Lehto

Pajala                                Pajala                  Pajala                    Pajala

070-51 61 933                   072-53 27 474     073-81 66 026      070-65 35 506


Suppleanter 

Irene Johansson   Sonja Kumpula    Vera Niemi               Anita Halsius 

Boden                   Kaalamakoski      Pajala                      Mukkakangas

072-586 38 36      072-53 27 474     070-51 61 933         070-22 33 922


 Suppleant

Ove Falk

Pajala 

070-69 93 306

  

Sonja o Eila Invald i PAHOS, Handikappades Samorganisationer där även PRO och SPF ingår. Ersättare Daga.

Sonja ordinarie till KTR, Eila och Daga ersättare.


Verksamhetsberättelse 2023

Årets arbete inleddes med att styrelsen samlades till möte 31 januari för planering av nya

året 2023.


Medlemmar

Antalet medlemmar 131.


Styrelsen

Styrelsen har haft 6 protokollförda styrelsemöten.

KTR,Kommunala Tillgänglighetsrådet har haft fyra sammanträden.

PAHOS, Pajala Handikappades Samorganisation (där även PRO och SPF ingår) har haft en

sammankomst.


Medlemsvärvning/Marknadsföring

Bedrivs i samband med utåtriktade aktiviteter, via annonstidningen Tornedalsbladet som kommer ut

till varje hushåll i kommunen 23 gånger per år, har vi en stående annonsruta.

Kan även läsas på nätet: tornedalensreklam.se/las/-tidning.


Internationella Alzheimerdagen

Föreningen anordnade en bussresa 21/9 för medlemmar/även icke medlemmar till

Enontekiö i Finland samt Kautokeino i Norge. Resan startade i Pajala via gränsälven

Torneälv norrut mot Muodoslompolo. Kyrkobesök i Enontekiö med en avslutande konsert.

Studiebesök i "Luppo Koti" ett äldreboende där vi fick information om verksamheten.

Vi besökte även Juhls Silvergallery i Kautokeino med en intressant guidning i galleriet.

                     

                         

Aktiviteter

Temadag 2 mars Pajala Folkets Hus : Glöm inte bort unga Anhöriga

Föreläsning 19 april 2023 Dagcentret i Pajala: Liselotte Björk, ny Förbundsordförande Demesförbundet

Föreläste om "Demenssjukdom och Bemötande"

Digital föreläsning för Demensförenings styrelse: 16 maj 2023 Demensförbundet 

Digital föreläsning/utbildning 27 november 2023 Demensförbundet.           

                                                                       

Övrigt

Från verksamhetsåret 2023

Minneskort/Kondoleans och Medlemsvärvning pågår under hela året.

Vi jobbar med konkreta frågor i KTR, Kommunala Tillgänglighetsrådet och PAHOS,

Handikappades Samorganisation, att personer med demenssjukdom i vår kommun

ska få en värdig ålderdom.

Nya Anhörigboken,, en handbok från Svenskt Demenscentrum har tagits fram under år 2023.

Boken: Om demenssjukdom för anhöriga tar inte bara upp demenssjukdomens symptom och

förlopp. Den ger också konkreta råd kring bemötande, svåra situationer och inte minst olika

former av stöd till anhöriga.

Svenskt Demenscentrum: www.demenscentrum.seI demensföreningen har vi återigen haft ett aktivt år. Vår styrka är engagemang i olika aktiviteter. 

Vi arbetar med delmål, som vi sätter i årliga verksamhetsplaner. Verksamhetsplanen gör vi med

med utgångspunkt från våra resurser.Pajala 2024-03-15


 

              ÅRSMÖTE

         9 april 2024 kl. 18.00

         Lokal: Pajala Dagcenter    

         Årsmöteshandlingar         

        

         Information från Pajala kommun                 Carin Johansson, Socialchef

         Gabriella Latvala, Verksamhetschef            och ansvarig för den nya                                      "nattpatrullen"


         Underhållning: Sören o Hilding

                                   Vuxenskolan

          Vi bjuder på fika!

          Alla hjärligt välkommna även

                      icke medlemmar.