Aktuellt

Aktiviteter 2017 Pajala DemAktiviteter 2017 Pajala DemensföreningensföreningAktiviteter 2017 Pajala Demensförening


Styrelsen vald 2020

Ordförande:          Sekreterare:       Kassör:

Eila Mattsson          Daga Nyberg       Gunnel Hangasjärvi 

Pajala                      Pajala                  Pajala

070-21 60 599         072-21 10 957     070-23 99 189


Ledamöter:

Vera Niemi              Sonja Kumpula    Gudrun Pekkari     Margareta Lehto

Autio                        Kaalamakoski      Pajala                    Pajala

073-84 95 626         076-83 11 832      073-81 66 026      070-65 35 506


Vice ordf.

Lennart Kyrö            Irene Johansson   Birgitta Pääjärvi   Anna-Greta Fredriksson

Korpilombolo            Boden                  Pajala                  Pajala

070-37 43 580          072-586 38 36      072-53 27 474    070-51 61 933

  

Sonja o Eila Invald i PAHOS och KTRVerksamhetsberättelse 2019

Årets arbete inleddes med att styrelsen samlades till möte 22 januari för planering av nya

året 2019.


Medlemmar

Antalet medlemmar 134.


Styrelsen

Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten.

KTR,Kommunala Tillgänglighetsrådet har haft fyra sammanträden.

PAHOS, Pajala Handikappades Samorganisation (där även PRO och SPF ingår) har haft fyra

sammankomster.

Genom studiebesök, seminarier utvecklar vi vår kompetens inom styrelsen.


Medlemsvärvning/Marknadsföring

Bedrivs i samband med utåtriktade aktiviteter, via annonstidningen Tornedalsbladet som kommer ut

till varje hushåll i kommunen 25 gånger per år, har vi en stående annonsruta.


Internationella Alzheimerdagen

Pajala Demensförening anordnade en medelmsresa Alzheimer veckan 18 september, över dagen till

Haparanda/Torneå. Första stoppet  på gjordes i Övertornå kommun, nya äldreboendet ÄLVSTRANDEN, 

I samma byggnad finns Restaurang och förskola, där kommunen bjöd besökarna på god fika.

Resan fortsatte till medeltidskyrkan, Särkilax kapell, starx norr om Övertorneå.

Därefter fortsatte resan till Haparanda med lunch på IKEA.

Efter lunchen studiebesök i Torneå, Finland äldreboende ILTATÄHTI samt i Haparanda PÖRTET.

Dagverksamheten Pörtet vänder sig till personer med minnessvårigheter.


Utåtriktade aktiviteter

Café Förgätmigej                                                                                                                                               i 12 mars i Korpilombolo, Kulturenshus Program: Information om Demensförenings verksamhet.

Deltagare ca: 20 personer, underhållning Sören Pekkari och Hilding Niemi.

13 augusti i Kangos,Udden Program Information av Anhörigstöd inom Pajala kommun av Bengt-Ola

Mörtlund. Underhållning av Sören Pekkari och Hilding Niemi, deltagare ca: 35 personer.

Underhållning anordnas av Vuxenskolan i Pajala.

Inbjudan till alla medlemmar och övriga intresserade, annonserades i Tornedalsbladet.

Höstfest 5 november, Kaunisvaara Folkets Hus.

Öppen inbjudan till alla intresserade. Demensföreningen bjöd på lunch, bröd sponsrades av Kaunisvaara

bakdamer. Bengt-Ola Mörtlund, Pajala kommun inbjöds att informera om Anhörigstöd inom Pajala kommun.

Underhållning av Sören Pekkari och Hilding Niemi, Vuxenskolan. Besökare ca: 30 personer.


Inbjudan till Anhörigträff, Demensboendet Björkkullen, Pajala.

3 representanter från Demensföreningens styrelse inbjöds att deltaga i Anhörigträffen på äldreboendet, Björkkullen.

Information om Demensföreningens verksamhet.


Anhörig/Närståendestöd

Under hösten 2019 påbörjades samarbete i studiecirkelform med Vuxenskolan, Pajala kommun och Pajala

Demensförening i Anhörig/Närståendestöd till personer med demens.

Annonserades i Pajala Gratistidning, Tornedalsbladet, Facebook Vuxenskolan.


Konferenser, seminarium, utbildning

Studiecirkel som avslutning vid varje styrelsemöte med temast "att skapa förutsättningar för

ett bra liv - öven om man bor i en glesbygd" diskussion om Hälso-sjukvård i glesbygd.


Föreningskonferens, Stockholm 4 - 5 oktober, Demensförbundet

 - Så pratar du med politiker - Göran Hägglund

 - MIND AD och Finger, modell för att möta framtidens demenssjukdomar

 - Anhörig berättar - Aja Berglund, medlem i Yngre nätverket

 - Genetiken vid demenssjukdomar - Caroline Graff, professor vid Karolinska Institutet

 - Som får ditt hjärta att sjunga - Jannika Häggström

På Föreningskonferensen deltog 2 representanter från styrelsen.


Föreläsning 10 oktober med Yngve Gustafsson, seniorprofessor

Tid kl 13.00 - 16.00, Kyrkans Hus Pajala

Tid kl 18.00 - 20.00, Folkets Hus, Pajala

"Vad all behöver veta om åldrandet"

"Människor med demenssjukdomar - vården och omsorgens svåraste utmaningar"

Föreläsningar besöktes av ca: 300 personer.


Övrigt

Från verksamhetsåret 2019 har styrelsen övertagit administrationen av

Hemsidan www.pajalademens.se

Minneskort/kondeleans och medlemsvärvning pågår under hela året.

Vi jobbar med konkreta frågor i KTR, kommunala Tillgänglighetsrådet och PAHOS, Pajala

Handikappades Samorganisation , att personer med demenssjukdom i vår kommun ska få en värdig

ålderdom.


I Demensföreningen har vi återigen haft ett aktivt år. Vår styrka är engagemang hos medlemmar i olika

aktiviteter. Vi arbetar med delmål och utifrån delmål, som vi sätter upp i årliga verksamhetsplaner.

Verksamhetsplanen gör vi med utgångspunkt från våra resurser.
    Demensförbundet och de 110 lokala

        demensföreningar i landet:


    -Stödjer demenssjuka

    -Sprider kunskap

    -Tar fram informations- och kunskaps-

      material

    -Bevakar demenssjukas och anhörigas

      rättigheter

    -Informerar och påverkar politiker 

     och tjänstemän

    -Stödjer forskning och samverkar med

      kommuner

    -Förbundet har hög trovärdighet bland

      politiker och myndigheter.